TAIWAN OBECNĚ

Mnoho turistů na svých cestách po Asii Taiwan často přehlíží. Za nás je to určitě škoda a ostrov si to rozhodně nezaslouží. Taiwan nabízí bohatou mozaiku skvělých lidí, čínské kultury, přírodního bohatství, moderních technologií a exotické kuchyně. Tak atraktivní a cestovatelům přívětivou destinaci v Asii jen tak nenajdete.

Níže se dozvíte základní fakta o zemi, kterou nazýváme naším domovem. Pokračovat dále můžete na stránku věnovanou historii Taiwanu a praktické informace, které vám určitě přijdou k užitku při plánování a cestování okolo Taiwanu. Seznámit se můžete i s těmi nejkrásnějšími lokalitami v naší malé “encyklopedii zajímavých míst Taiwanu“.

 • Oficiální název: Čínská republika (Taiwan/Tchaj-wan)
 • Hlavní město: Taipei (Tchaj-pej/台北)
 • Rozloha (včetně ostrovů náležících Taiwanu): 36.197 km², 138. na světě (rozloha Česka je, pro porovnání, 78.866 km²)
 • Nejvyšší bod: Yushan (3.952 m.n.m.)
 • Počet obyvatel: 23,5 milionů, 55. na světě (v roce 2018)
 • Hustota zalidnění: 636 obyvatel na km²
 • Průměrná délka života: 83 let u žen a 76 let u mužů
 • Jazyk: standardní čínština, taiwanština, hakka a 16 jazyků původních obyvatel
 • Nejrozšířenější náboženství: buddhismus (35 %), taoismus (33 %), čínská folková náboženství (10 %), křesťanství (4 %)
 • Státní zřízení: poloprezidentská republika
 • Vznik: 1. ledna 1912 (Taiwan je první demokratickou zemí v Asii)
 • Současná prezidentka: Tsai Ying-Wen
 • Měna: nový taiwanský dolar (TWD, NTD, NT$)

 • Znak Taiwanu: bílé slunce v modrém poli značícím nebe; symbol Kuomingtangu, Čínské nacionalistické strany
 • Vlajka Taiwanu: modré nebe, bílé slunce a červená země 🇹🇼
 • Národní květina: květ meruňky japonské (plum blossom)
 • Národní strom: kafrovník lékařský (camphor)
 • Národní zvíře: makak taiwanský (Formosan rock macaque)

Taiwan se nachází v západním Pacifiku mezi Japonskem a Filipínami. Mimo hlavního ostrova pod Taiwan spadá též souostroví Penghu, Kinmen, Matsu a řada dalších ostrůvků. Celková rozloha Taiwanu a jeho přilehlých ostrovů je 36.197 km². Velikostně je tedy srovnatelný s Nizozemskem nebo polovinou České republiky. Oproti Česku zde ovšem žije dvojnásobný počet obyvatel. S populací asi 23 milionů je Taiwan lidnatější než tři čtvrtiny světových národů.

geografie a příroda

Většina z vás zná slovní spojení “Made in Taiwan“, avšak ostrov skutečně není obří továrnou. Z velké části je ještě stále venkovský a opravdu hornatý.

Poloha na obratníku Raka v kombinaci s vysokými horami davá Taiwanu velký turistický potenciál. V zimě je možné užít si sněžení na svazích hory Hehuanshan a následně sjet pouhých 200 kilometrů na nejjižnější cíp Taiwanu, kde se v ten stejný den můžete potápět na korálových útesech.

Hora Xiuguluan je se svojí výškou 3.805 m nejen nejvyšším vrcholem Centrálního pohoří, ale také místem trůnícím nad tektonicky nejaktivnější oblastí na ostrova. Díky tomu každý rok povyroste o 0,5 cm do výšky.

Na Taiwanu je velké riziko zemětřesení i tajfunů, po vydatných deštích pak v horských oblastech často dochází k rozsáhlým sesuvům půdy.

Návštěvníci Taiwanu mohou očekávat neuvěřitelně proměnlivou krajinu od rozeklaných hor uprostřed ostrova přes nížinné mokřady plné divokých živočichů na západním pobřeží, rýžová políčka a obdělaná pole na jihu až po osamělé pláže s čedičovými útvary. Hory jsou hlavním rysem taiwanské krajiny. Celý ostrov rozděluje na poloviny Centrální pohoří a téměř 300 vrcholů na ostrově překračuje výšku tří tisíc metrů. Nejvyšší taiwanská hora, Yushan (Jadeitová hora, 玉山), je pak se svojí výškou 3.952 metrů nejvyšším vrcholem ve východní Asii. Mimo oblast velehor zaujímají více než polovinu plochy ostrova zalesněné vrchoviny.

Nejdelší řekou ostrova je 186 km dlouhá Zuoshui, která protéká oblastmi Nantou, Changhua, Yunlin a Chiayi a slouží jako symbolická hranice rozdělující ostrov na severní a jižní Taiwan. Řeka Danshui, která protéká Taipei, je jediný splavný tok. Jezero Slunce a Měsíce leží v předhůří Centrálního pohoří a je to největší sladkovodní jezero na ostrově a zároveň jedno z nejpopulárnějších turistických míst ostrova.

Na Taiwanu najdeme širokou škálu klimatických zón – od tropického pásma až po alpinské. To, v kombinaci s úrodnou půdou a hojnými srážkami, dělá z ostrova zemědělský ráj, kde lze jednoduše vypěstovat prakticky jakýkoli druh ovoce nebo zeleniny.

Díky topografii ostrova a spektru klimatických pásem je zde též flóra a fauna velmi rozmanitá. Taiwan obývá okolo 123 druhů savců, 788 druhů ptáků, 133 druhů plazů, 42 druhů obojživelníků, 400 druhů motýlů a 3.100 druhů ryb. Rostlinný život ostrova zahrnuje 866 druhů kapradin, 4.596 druhů krytosemenných a 34 druhů nahosemenných rostlin. V zájmu ochrany ekosystémů, ve kterých tyto rostliny a zvířata žijí, taiwanská vláda vyhradila asi 20 procent rozlohy země jako chráněné oblasti. To zahrnuje devět národních parků, jeden národní přírodní park a 28 přírodních rezervací.

Mezi nejznámější taiwanské zvířecí druhy patří taiwanský vnitrozemský losos (Oncorhynchus masou formosanus, Formosan landlocked salmon) a endemický taiwanský černý medvěd (Ursus thibetanus formosanus, Formosan black bear).

obyvatelstvo

Taiwan má 96,1 % gramotného obyvatelstva. To je opravdu slušný výkon, když si uvědomíte, že se při psaní i čtení používají tradiční čínské znaky, kterých se průměrný člověk za život musí naučit tisíce.

Na Taiwanu se často používá  “kalendář minguo”, jehož začátek je v roce 1912, kdy byla založena Čínská republika.

V letošním roce (2020) je tak na Taiwanu rok 109. Na toto datum narazíte nejčastěji na úřadech nebo taiwanském ID.

Obyvatelstvo Taiwanu je poměrně homogenní. 95 % populace je hanského původu (eničtí Číňané), kteří na ostrov začali ve větším měřítku přicházet v 17. století. V té době vlny čínských přistěhovalců patřily do různých podskupin se vzájemně nesrozumitelnými jazyky a různými zvyky. V současnosti se však tyto rozdíly v důsledku manželství mezi jednotlivými etniky a jednotnému používání mandarínské čínštiny smazaly. 

Taiwan byl odjakživa nejen domovem rozmanitých podskupin hanů, ale také domorodých malajsko-polynéských národů a přistěhovalců z celého světa. Například v posledních letech došlo k přílivu nových příchozích z Číny a jihovýchodní Asie, většinou prostřednictvím manželství. V současné době se tak počet přistěhovalců na ostrově pohybuje okolo 510.000.

Taiwanská vláda si také více uvědomuje význam kulturního dědictví 16 oficiálně uznaných kmenů austronéského původu, kteří tvoří o něco více než 2 procenta populace. Veřejné a soukromé organizace například čím dál více usilují o znovu oživení svých jazyků a kultur, což dokládá nedávné zahájení vysílání “Taiwan Indigenous Television” nebo schválení “Indigenous Peoples Basic Act”.

I přes nízkou porodnost a relativně malou popularitu sňatků zůstává rodina stále ústřední jednotkou taiwanského života. Mladí i staří lidé jsou často v těsných rodinných vazbách. Rodiče podporují a rozmazlují své děti, dospělé děti se na oplátku podřizují rodičům. 

Většina lidí na ostrově žije ve velkých městech. Díky nízkým daním, levným službám a také výborné zdravotní péči si lidé užívají vyváženosti mezi životními náklady a kvalitou života. Většina návštěvníků Taiwanu také často řadí jeho obyvatele mezi nejpřátelštější lidi na světě. 

Co se týče sportů, tak mezi diváky se zde největší oblibě těší basketbal a baseball. V posledních deseti letech se Taiwanci ve velkém měřítku začali věnovat cyklistice, pěším túrám a surfování. Volnočasové aktivity jsou na ostrově velmi populární a každý výkend vyráží velké množství městských obyvatel do přírody.

politika a ekonomika

Taiwan jakožto nezávislý stát uznává pouze 17 zemí.

Na mezinárodních sportovních událostech a v mnoha organizacích vystupuje Taiwan pod jménem “Chinese Taipei“. Je to kompromis, protože komunistická Čína, člen rady bezpečnosti OSN, odmítá povolit používání názvů Taiwan nebo Čínská republika.

Chcete se dozvědět zprávy z Taiwanu? Pak navštivte tyto webové stránky:

Taipei Times (http://taipeitimes.com),

China Post (http://chinapost.com.tw),

Focus Taiwan (https://focustaiwan.tw),

Taiwan News (https://www.taiwannews.com.tw/)

Taiwan je suverénní a nezávislý stát, který si udržuje svou vlastní obranu a řídí své zahraniční záležitosti. Podle posledních průzkumů veřejného mínění v otázkách identity se 95 % obyvatel označilo za Taiwance. Jen zlomek obyvatel se označil za Číňany. Národ se dále vyvíjí jakožto nejotevřenější, nejtolerantnější a nejsvobodnější společnost v Asii.

Taiwan (Čínská republika) je zastupitelská demokracie a poloprezidentská republika. Vláda se dělí na pět Yuanů (dvorů): Exekutivní Yuan (výkonná moc), Legislativní Yuan (zákonodárná moc), Soudní Yuan, Examinační Yuan a Kontrolní Yuan. Hlavou státu a vrchním velitelem ozbrojených sil je prezident, který je volen v přímé volbě na maximálně dvě čtyřleté funkční období. V současnosti již na Taiwanu existuje přibližně 150 legálních politických stran.

Jak je zakotveno v ústavě R.O.C., cílem této země je „kultivovat dobré sousedství s ostatními národy a dodržovat smlouvy a listinu spojených národů… podporovat mezinárodní spolupráci, chránit mezinárodní spravedlnost a zajistit světový mír“. Konečným cílem zahraniční politiky země je zajistit příznivé prostředí pro zachování a dlouhodobý rozvoj země.

Taiwan zaujímá významné postavení v globální ekonomice. Je významným hráčem v odvětví informačních a komunikačních technologií a hlavním dodavatelem zboží napříč průmyslovým spektrem. Podle Světové obchodní organizace byl v roce 2018 Taiwan 18. největším vývozcem a 17. největším dovozcem zboží na světě. Je také jedním z největších držitelů devizových rezerv na světě.

Taiwan měl od konce japonské okupace v roce 1945 možnost svobodně rozvíjet tržní ekonomiku, což mu umožnilo zařadit se mezi čtyři původní asijské tygry  (spolu s Hong Kongem, Jižní Koreou a Singapurem). Ještě v roce 1962 však HDP na hlavu činilo pouhých 170 USD, což zemi stavělo na úroveň Konga. Taiwanská vláda ale postupně vybudovala silnou exportní ekonomiku a HDP na hlavu v roce 2014 bylo dokonce mírně vyšší než HDP Japonska a Jižní Koreje. Z hlediska nominálního HDP se Taiwan řadí ke Švédsku, zatímco HDP na obyvatele vyjádřený jako parita kupní síly je podobný Rakousku nebo Dánsku. 

V posledních letech však ekonomika vykazuje nižší růst, nejnižší míru přímých zahraničních investic a také nejnižší úroveň mezd. Od konce devadesátých let investovaly taiwanské firmy v Číně něco mezi 120 a 200 miliardami dolarů, domů se však dostal jen zlomek této sumy. Příliš mnoho taiwanských firem přesídlilo do Číny kvůli levné výrobě a asi více něž milion Taiwanců se také přestěhovalo do Číny za lepším platem a příležitostmi.

náboženství

Obdobou našich “dušiček” je pro Taiwance “Den čištění hrobů” (Qingming Jie, Tomb Sweeping Day) Uctívání předků je v taiwanské kultuře velmi důležité a v tento den (5. dubna v našem kalendáři) se rodiny vracejí k hrobům předků, které uklízí a opečovávají.

V chrámech často najdete více soch stejného boha, protože jednotlivé sochy mívají různá poslání a některé jsou navíc určené pro “zapůjčení” do rodinných svatyní.

Nejdůležitější náboženské festivaly na Taiwanu jsou:

Pouť Matsu na západě Taiwanu

Pálení lodí Wang Yeh v Donggangu

Festival duchů v Keelungu

Festival ohně v Yenshui

Noční festival v chrámu Qingshan v Taipei

Bombardování boha Tudigonga v Neihu

Nejrozšířenějším náboženstvím na Taiwanu je buddhismus, taoismus a konfuciánství. Taiwanský přístup k duchovním věcem je ale nepříliš vyhraněný. Mnozí Taiwanci raději kombinují prvky různých náboženství, které nejlépe zapadají do jejich potřeb, než by striktně sledovali cestu jediného učení či víry. Mnozí bohové, festivaly či náboženské zvyky mají jen málo společného se třemi oficiálními náboženstvími a často se popisují jako součást bohaté lidové víry. 

Na ostrově naleznete nesčetné množství chrámů a klášterů. Ty jsou většinou, na rozdíl od pevninské Číny, stále aktivní a jsou obyvateli každodenně hojně navštěvovány. Chrám si zde může postavit každý a vypadá to, jako by to také každý dělal. Na ostrově stojí okolo 15.000 registrovaných chrámů či svatyní, tedy přibližně jeden na 5.000 obyvatel. V tomto počtu však nejsou zahrnuty neregistrované chrámy, rodinné svatyně ani všudypřítomné kapličky boha země. Velké oblibě se těší také nejrůznější náboženské pouti. Jedna z největších poutí na ostrově je zasvěcená bohyni Matsu, ochránkyni námořníků a rybářů. Každý rok na jaře se během ní vydávají statisíce věřících na 350 km dlouhý pochod podél západního pobřeží Taiwanu.

Kultura a umění

Jak na operu zadarmo? V období náboženských oslav často probíhají operní představení na prostranství před místními chrámy. Vstup na ně je vždy volný.

Jak nejlépe popsat taiwanskou hudbu člověkovi, který nerozumí čínštině, ale vnímá melodie? Jednoduše: “V rádiu tu v 90 % času uslyšíte hrát přeslazené zamilované písničky.” Proto to s poslechem taiwanské hudby příliš nepřehánějte, máte-li problém s cukrovkou 🙂

Filmy o Taiwanu, které stojí za shlédnutí:

Cape No. 7 (2008)

Seediq Bale (2011)

City of Sadness (1989)

Eat Drink Man Woman (1994)

Island Etude (2007)

Beyond Beauty, Taiwan From Above (2013)

Knihy o Taiwanu, které by vás mohly zaujmout:

Formosa Betrayed (George Kerr; 1965)

Taipei People (Pai Hsien-yung; 1971)

A Pail of Oysters (Vern Sneider; 1953)

Základy místní etikety:

Když vám dá Taiwanec dárek, odložte ho stranou a rozbalte později, abyste nevypadali chamtivě. Pozor však na to, co darujete. Některé věci nejsou příliš vhodné, například hodinky, boty nebo deštník. 

Nedávejte jako dárek cokoli v počtu čtyř kusů nebo bílé květiny. Obojí symbolizuje smrt.

Nabízejte i přijímejte věci (jako jsou třeba vizitky) oběma rukama a s výrazem úcty. Zmiňované vizitky pak nikdy nedávejte do zadní kapsy od kalhot.

Nezapichujte též jídelní tyčinky do misky rýže, připomíná to vonné tyčinky zapalované při pohřbech.

Taiwan má bohatou a rozmanitou uměleckou scénu zahrnující známé žánry, jako je malířství, film, tanec, keramika a literatura. Místní umění buď vzniklo přímo na Taiwanu, nebo má čínské kořeny sahající až k prvním osadníkům, kteří je s sebou přivezli z pevniny.

Na ostrově můžete navštívit desítky muzeí. Některá jsou, kvůli jazykové bariéře, určená pouze pro místní obyvatele, ale mnoho z nich je zajímavých i pro turisty ze zahraničí. Nejnavštěvovanějším muzeem na Taiwanu je Národní palácové muzeum v Taipei, které schraňuje největší sbírku čínského umění na světě.

Divadlo – Lidové opery, které můžete na taiwanu shlédnout, mají kořeny v provinciích Fujian a Guandong, ačkoli za poslední staletí se vyvinuly do místních forem umění, za které jsou považované dnes. Původně se operní představení odehrávala při zvláštních příležitostech, jako jsou svatby, narozeniny nebo náboženské slavnosti. Později se z nich však vyvinula představení pro běžnější příležitosti, která také začala lákat početnější publikum. Ve čtyřicátých letech byla opera na Taiwanu nejpopulárnější formou lidové zábavy a zůstává velmi oblíbená i v dnešní době.

Malířství a sochařství – Malířství v západním stylu na ostrov přivezli Japonci. Ishikawa Kinichiro je dnes považovaný za otce moderního taiwanského umění, učil místní umělce malovat tropické krajiny ve stylu francouzského impresionismu. V sedmdesátých letech se začalo vyvíjet silné nativistické hnutí, kdy umělci začali hledat inspiraci v taiwanských lidových tradicích i v umění a řemeslech domorodých kmenů. Nejznámější postavou je asi sochař Ju Ming, jehož práce ze dřeva a kamene můžete vidět v jeho vlastním muzeu pod širým nebem poblíž Taipei.

Literatura – Ačkoli taiwanští autoři napsali značné množství literárních děl včetně románů, novel a básní, většina z nich nebyla přeložena do angličtiny ani jiných západních jazyků. Většina moderních děl se zaměřuje na stinné stránky taiwanské historie i společenská témata dnešních dní.

Film – Místní kinematografie začala v roce 1901 japonskými dokumentárními a hranými filmy. Mnohé z nich ukazovaly pokroky Taiwanu pod japonskou nadvládou a byly určené především pro japonské publikum. V šedesátých a sedmdesátých letech se na diváky hrnula záplava romantických melodramat nebo filmů s tematikou bojových umění. V osmdesátých letech přišla nová vlna filmu s odklonem od romantiky. V té době nejúspěšnější film, City of Sadness, vypráví příběh taiwanské rodiny, která žije v době, kdy KMT ovládla ostrov a prožívá Incident 2-28. O něco později se objevil Ang Lee, nejúspěšnější taiwanský režisér známý svými veleúspěšnými hity Crouching Tiger, Hidden Dragon a Life of Pi. Ang v polovině devadesátých let přesídlil do Hollywoodu, nepřestává však pracovat s taiwanskými tvůrci a podporovat místní talenty.

Hudba – Taiwanská popová hudba má dlouhou histrorii. Jednou z nejpopulárnějších zpěvaček sedmdesátých let byla Teresa Teng, jejíž hrob na hřbitově Jinbaoshan (těsně nad výše zmiňovaným Jumingovým muzeem) dodnes navštěvují fanoušci nadšení její muzikou. V čínsky mluvících zemích jsou v současnosti ještě populárnější zpěvačka A-mei, Joline Tsai a Jay Chou.

Umění domorodého obyvatelstva – Původní obyvatelé Taiwanu mají své vlastní tradice, umění a řemesla, z nichž některá dnes zažívají svoji renesanci. Lidé z ostrova Lanyu jsou známí svými ručně vyráběnými kánoemi, které stavějí bez použití hřebíků. Jejich lodě jsou zdobené reliéfy s motivy lidí a slunce natřenými bílou, červenou a černou barvou. Lidé kmenů Paiwan a Rukai jsou také skvělí řezbáři a vyrábějí nástroje a staví si obydlí, na kterých najdete nádherné řezby v podobě lidí a zvířat. Lidé kmene Amis na východním pobřeží používají naplavené dřevo k výrobě soch lidí, zvířat i fantastických abstraktních děl. Hudba a tance jsou pak jedním ze způsobů, jakým domorodci udržují a předávají své legendy a dějiny z generace na generaci.

VŠECHNY NAŠE ZÁJEZDY A VÝLETY

Klasické okruhy

Jednodenní výlety

 • Jednodenní Taipei
 • Noční Taipei
 • YouBike Taipei
 • Kulinářské Taipei
 • Pěší tůra v NP Yangmingshan
 • Vodopád Sandiaoling a údolí Pingxi
 • Soutěska Taroko
 • Soutěskou Taroko na skútru
 • Soutěskou Taroko na kole
 • Golden Grotto River Tracing
 • Lezení na skalách v Longdongu
 • Nenggao Historic Trail MTB
 • Tonghou Trail MTB
 • Okolo jezera Slunce a měsíce na kole
 • Jeden den v Kaohsiungu
 • Potápění a šnorchlování v NP Kenting
 • Seakayaking na východním pobřeží
 • Rafting na řece Xiuguluan
 • Surfování ve vodách Pacifiku
 • Katamaránem okolo NP Kenting
 • Katamaránem okolo Želvího ostrova

Vícedenní výlety

 • Od severu k jihu na kole
 • Xueshan a Qixingshan
 • Východní pobřeží Taiwanu na kole
 • Na skútru z Hualienu do Taitungu a zpět
 • Hory severního Taiwanu se stanem
 • NP Kenting a ostrov Xiao Liuqiu
 • Souostroví Penghu
 • Ostrov Ludao
 • Ostrov Lanyu
 • Dva dny na ostrově Xiao Liuqiu
 • Nejlepší termály severního Taiwanu
 • S aboriginci do pralesa
Knižní průvodce Nejlepší fotografie z Tchaj-wanu a kde je najít

Máme pro vás skvělého průvodce po Taipei a severním Taiwanu zdarma!

Jsme autory jediného českého průvodce po Taiwanu! Přihlašte se k našemu newsletteru a obratem od nás obdržíte 90stránkového průvodce po krásách a zajímavostech severního Taiwanu a hlavního města Taipei. Pro více informací klikněte ZDE.

Děkujeme za email! Zkontrolujte si nyní vaši schránku, kam by vám během okamžiku měl dorazit odkaz ke stažení ebooku zdarma.